Szukaj

​​Terapia hipnozą

, 2 kwiecień 2019
​​Terapia hipnozą

Terapia hipnozą

'' Hipnoza jest jedną z najciekawszych metod terapeutycznych. Wiemy jak wielką rolę odgrywa sugestia w medycynie. Często o skuteczności leku decyduje wiara w jego działanie. Jest bardzo ważną rzeczą żeby chory uwierzył w sugestię i mógł ją przyjąć jako coś co przyniesie mu oczekiwaną pomoc. Dzięki wprowadzeniu organizmu pacjenta w stan koncentracji na sobie, można wzmocnić w nim wszystkie siły, które pomogą mu zdrowo żyć, łatwo kontaktować się z ludźmi i bez strachu uczyć się nowych rzeczy. Indywidualnie dobrane afirmacje hipnotyczne wyzwalają w pacjentach optymizm, siły samoleczące, pogodne spojrzenie na przyszłość, ułatwiają wyznaczenie sobie wymarzonych celów życiowych.''

dr Andrzej Kaczorowski

 

W CZYM POMAGA HIPNOZA

 

• UWALNIANIE

z nałogów: alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, pociągu do hazardu, komputeromanii, kleptomanii, seksomanii i innych, wraz z usuwaniem ich przyczyn.

• LECZENIE

chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, lęków, stanów postresowych, depresji, tików, bezsenności, napięć emocjonalnych, zaparć, bruksizmu, moczenia nocnego u dzieci, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych oraz regulowanie ciśnienia tętniczego krwi.

• USUWANIE

bólu po przebytych chorobach, zabiegach, operacjach, wypadkach oraz bólów niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym.

• REGULACJIA

zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną przeciw nadwadze, otyłości, bulimii i anoreksji, włącznie z usuwaniem ich przyczyn.

• WZMACNIANIE                        

 pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszenie tremy przedegzaminacyjnej lub publicznym wystąpieniem, doskonalenie umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych i imprez estradowych.

• PRZYPOMINANIE

w hipnozie zapomnianych sytuacji i rzeczy, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, np. amnezją, utratą przytomności itp.

• ZAPOMINANIE

tragicznych przeżyć i dramatycznych sytuacji życiowych, trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych, traumatycznych doznań itp.

• POBUDZANIE

sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, impotencji i oziębłości płciowej, stymulowanie leczenia zaburzeń o podłożu nerwicowym i nawykowym.

• WZMACNIANIE

systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego myślenia i działania.

• ZNIECZULENIE - ANALGEZJA

czyli znieczulenie bólów czasowe i trwałe (odczywane tylko w formie przytłumionej), wywoływanie niewrażliwości na ból, przygotowanie hipnotyczne (w formie naturalnej narkozy) przed zabiegami, operacjami i porodami.  

inne typy hipnozy leczniczej: • REGRESJA wieku, czyli cofanie pamięci wstecz do głębokiego dzieciństwa w celach terapeutycznych. • REGRESJA REINKARNACYJNA, czyli cofanie wstecz w istnienie innych wymiarów w celach terapeutycznych i poznawczych. • PROGRESJA wieku, czyli wywoływanie przyszłości w hipnozie, np. jasnowidzenie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
Następnie w sekcji kod: