Szukaj

E-book REINKARNACJA W HIPNOTERAPII

20.00 zł

Ta książka to spisane na żywo relacje z seansów hipnotycznych z zastosowaniem regresji wieku, reinkarnacyjne podróże w poprzednie wcielenia oraz progresji wieku. Są w niej zawarte autentyczne przykłady z życia wyjaśniające np. karmę jako odwieczne prawo przyczyny i skutku, które kieruje naszym życiem i istnieniem we wszechświecie. Poznanie tego prawa, a przede wszystkim zrozumienie zasad, jakimi kieruje się karma, często doprowadza do zmiany naszego losu. 

To książka ponadczasowa! 

Do książki dołączam nagranie Autohipnozy Imagoterapia w hipnozie. 

Polecam Państwu słuchanie tej płytki w każdej chwili, 

kiedy odczujecie potrzebę połączenia się ze swoim duchem opiekuńczym, 

który kieruje Waszym życiem i istotami duchowymi. 

Andrzej Kaczorowski


Opinia - dr Tadeusz Niedźwiadek, lekarz medycyny ogólnej, konsultant medyczny książki.


Zdrowie znaczy życie. Jest wiele mitów i przesądów dotyczących naszego zdrowia i fizjologii. Kanony estetyki narzucone przez współ­czesne społeczeństwo uznają smukłą sylwetkę za wzór urody. Dąże­nie do idealnego wyglądu jest w jakimś sensie naturalne. Gatunek ludzki stawia wyżej walory fizyczne nad umysłowymi, a czasami nad zdrowie. Takie działania mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, co wyraźnie wynika z przykładów przedstawionych w rozdziale o zaburzeniach w odżywianiu. Po zapoznaniu się z treścią książki pana Andrzeja Kaczorowskiego można śmiało wykazać, jak wiele różnych czynników i zdarzeń decyduje o stanie naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Badania prowadzone w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w cią­gu ostatnich dziesięciu lat wykazały, że podwoiła się liczba osób, których dotykają różne problemy w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. Coraz poważniejszymi problema­mi są różnego rodzaju stany nerwicowe, depresyjne, manie. Przybywa też osób z nerwica­mi, zaburzeniami adaptacyjnymi czy nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna), uzależnionych od hazardu, seksu, pracy, komputera, Internetu. Wzrasta liczba kobiet anorektyczek lub z bulimią. W wyniku samobójstw ginie w Polsce tyle samo ludzi, co w wypadkach drogowych. Mimo że z roku na rok coraz więcej osób potrzebuje pomocy psychiatrów, to w możliwościach, jakimi dysponuje psychiatria, nic się nie zmie­nia. W tej sytuacji trzeba uczyć ludzi, jak mają sobie radzić z problemami, stresem. Na zdrowiu psychicznym nie można dłużej oszczędzać. Książka pana Andrzeja Kaczorowskie­go wskazuje, uwidacznia te problemy na przykładach ze swojej praktyki i pokazuje, jak można im zapobiegać i likwidować ich następstwa. Dzięki opracowanym przez autora metodom, np. regresji wieku czy reinkarnacji w hipnozie, dociera on w czasie seansów hipnotycznych do przyczyn, źródeł problemu zdrowotnego. W zebranych przykładach ze swej pracy wskazuje, jak dotrzeć do najgłębszych warstw umysłu, gdzie znajdują się wspo­mnienia z różnych okresów naszego życia, a następnie dowodzi, że za pomocą psychoana­lizy można usunąć różne zaburzenia psychiczne i różne powikłane sytuacje w obecnym życiu. Swoimi metodami psychoterapeutycznymi zmienia sposób myślenia, reagowania, działania. We współczesnym świecie coraz trudniej wskazać jakiekolwiek normy zacho­wań. Stopniowo przekraczane są kolejne granice, łamane dotychczasowe bariery. Dzieje się tak również w sferze seksu. Ale mimo wszystko normy zachowań seksualnych istnieją, choć bardzo często są łamane, a w następstwie takiego postępowania osoby trafiają na tera­pię do autora, co opisuje on w swojej książce. Zwraca uwagę, że normą zachowań seksual­nych jest wszystko, co daje człowiekowi szczęście. Jednak to indywidualne szczęście nie powinno być realizowane ze szkodą dla drugiego człowieka. Takie poglądy są punktem rozważań na temat wszelkich nieprawidłowości w zachowaniach seksualnych. Autor w czasie działań terapeutycznych zwraca uwagę, że istnieją jeszcze inne ważne normy, takie jak obyczaje moralne, prawne. Z przedstawionych przykładów różnych zaburzeń, z którymi przychodzą do autora potrzebujący pomocy, wyraźnie widać rolę rodziny i jej wpływ na nasze życie i zdrowie nie tylko fizyczne, biologiczne, ale przede wszystkim psychiczne. Autor wyraźnie pokazuje, że nasze lęki, problemy psychiczne mają ścisły związek z przeby­tymi urazami, tłumionymi emocjami: gniewem, nienawiścią, ale mogą też być inne przy­czyny - jakieś nieuświadomione energie, opętanie. Widzimy egzorcystów Kościoła - opętania rzeczywiście się zdarzają, ale jak we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i starać się dobrze żyć, w zgodzie z Bogiem, ale normalnie. Strach przed opętaniem nie może zdo­minować naszego życia. To tak, jak z wypadkiem czy chorobą. Może nas dopaść, ale nie musi, szczególnie, kiedy chociaż trochę uważamy. Na opętanie najbardziej narażone są osoby, które często zupełnie nieświadome zagrożeń wchodzą w tzw. przestrzeń duchową. I mogą ją otworzyć na kontakt z innymi duchami przez próby magii, wywoływanie du­chów, szukanie pomocy u wróżbitów itp. Ludzie robią to dla zabawy, ciekawości lub tak bardzo tęsknią za osobą bliską, która zmarła, że chcą w ten sposób nawiązać z nią kontakt. I wtedy właśnie wkraczają w sferę, która niesie ze sobą możliwości kłopotów. Z takimi sytuacjami w swojej pracy autor się spotyka i je opisuje. Po zapoznaniu się z treścią książki pana Andrzeja mogę powiedzieć, że jest to pozycja, której brakuje na rynku i może być ona przydatna dla wielu osób, które chcą wiedzieć, jak troszczyć się o swoje zdrowie i gdzie szukać pomocy. Książka zawiera opis metod pracy autora, który oprócz podkreślenia roli podświadomości w hipnozie, dużo uwagi poświęca istnieniu różnych dobrych i złych ener­gii. W czasie seansów terapeutycznych stosuje własne metody pracy, elementy kolorotera-pii, imagoterapię, reinkarnację. O efektach pracy autora świadczą listy od osób, które uzyskały pomoc psychoterapeutyczną, dzięki której mogą rozwiązać wiele swoich problemów. Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.


dr Tadeusz Niedźwiadek

Czas dostawy: Od razu po opłacie

Zapisz się do newsletter

Chcesz otrzymywać nowości? Zostaw swój adres email

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
Następnie w sekcji kod: